چه کسانی کوتوله سیاسی هستند؟ / روشنفکرمآبی با رسان-عبارت دیدبان شمال - چه کسانی کوتوله سیاسی هستند؟ / روشنفکرمآبی با رسانه های دست سوم!
ساعت :
یادداشت وارده:

چه کسانی کوتوله سیاسی هستند؟ / روشنفکرمآبی با رسانه های دست سوم!

روشن
    -     کد خبر: 908
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱|۱۴:۱۹
سرویس :
کوتوله سیاسی خواندن، عبارتی است که خطابش از روشنفکر نماهای کوتوله بر دل کسی نمی نشیند...

رسانه ای که صادق نبود خوب بخواند و شرم رسوایی دروغگویی از جبین بشوید، هرچند که نگارنده سخت بر این باور است که قلم به مزد فروخته ها که صباحی خود را اصلاح طلب دانسته اما با اصولگرایان دیزی می خورده اند نه پایبند اصولی هستند نه در اندیشه اصلاحِ حالِ بد مردم مازندران بوده اند و گرنه، نه به تدبیر مرد تقنین مازندران سنگ میزدند و نه به شعور عمل شهرداری که شور محبوبیت مردم مازندران را نیز با دل خویش مانوس دارد. 
و اما بعد! 
وکیلی اگر دستی می گیرد، نماینده 120هزار نفر از مرکز نشینان استان مازندران است، وکیلی که این روزها نماینده ملی است اما وکلای مورد وثوق شما به دفاع از پرونده شهردار تهران جلوی تحقیق از پرونده های املاک نجومی را میگیرند، لیکن چطور شما خود را اصلاح طلب میدانید و چطور به دروغ آن وکیل را به لیست امید تحمیل نموده اید، خود قصه غصه مردم مازندران است که شما اندیشه رشد یافته در پوپولیسم خود را در جامه روشنفکر ماءبی ِ میلی بر آنان عرضه میدارید.
در مقابل، شما نماینده چه کمیت و کیفیتی از اندیشه و توان مازندرانی ها می باشید؟ رسانه امانتی است نزد شما برای آگاهی افزونی مردم اما شما قیم مابانه میل خویش بر راءی مردم تحمیل میکنید تا به منافع محفلی خود برسید. 
منش و اقتدار در برج عاج نشینی خودروشنفکر پنداری ظهور و بروز ندارد و نخواهد داشت. مازندران فرزندان نیک اندیش خود را میشناسد و در دام برندبازان جعلی نمی افتد،  خواه آن اقتدار کاپشن پوشان باشد و چه منش برق کت و شلوارهای از مُد افتاده شعارزدگانِ بی عمل! 
کوتوله سیاسی خواندن، عبارتی است که خطابش از روشنفکر نماهای کوتوله بر دل کسی نمی نشیند چه آنکه شعار زدگی، شور نان به نرخ روز خوری شما روشنفکرنماها دیگر توان به محاق بردن شعور مازندرانی ها را ندارد.
آن زمان که با نمایندگان از درون تهی پناه آورده به لیست امید در سینماهای خانگی خود تخمه می شکستید و موج سواری را خوب بلد بودید!  ذهن خوان سوداها نبودید،  اینک سودا با کدامین سین نوشته اید که در آن نه ثواب آخرت خواهید یافت و نه صحت این دنیایی را. 
حسن روحانی اتفاقا خوب می داند که از آن دسته از  اصولگرایان بی اصول و آن تعداد از اصلاح طلبان اصطلاح طلب چطور و چگونه به نفع منافع مردم پرهیز کند


شما به جای نگرانی آذین کابینه او، نگران برقِ برند کابینتهای مطبخ خانه هاتان باشید که دیگر مردم مازندران پی برده اند که آش تان چقدر شور و گاهی چه اندازه بی نمک است. استان مازندران فی الواقع نیازمند هوایی تازه است و نگارنده سخت به این امر معتقد است اما چاره اش را در عبور از روشنفکرنماهای کوتوله ای می داند که پایِ تخت بیت المال می نشینند و قصه چاپلوسی خود از پایتخت نشینان را می نگارند.  در موج سواری شما حیران می شود اندیشه پوپولیسم و تکنوکراسی به فکر نوشتن مانیفستی جدید می رسد که شما ترجمان فرصت طلبی بر مدار موج سواری مسبوق به سابقه اید. 
اگر شهرداری به حمایت مردمی، جسورانه اندیشه اصلاح عقب افتادگی یک شهر را می خواهد، ساری سازد، که هم نیرو و سعی جوانی را دارد و هم جهد جهادی او توام با اصلاح و تکیه بر اصول می باشد و اگر حضور چهره خوش نامی که ریشه گرفته در اصول انقلابی و جلا گرفته به گفتار و کردار اصلاح طلبی اینک عزم ورود به استان خویش را دارد،  چرا شما چهره برافروخته اید و فریاد وا مازندرانا سر داده اید. 
سوز، بر قامت ِمردان جهادی نمی نشیند آنانکه ریشه در خاک میهن دارند و نظام منتظر بهره مردم از ثمره درخت اصالت پایمردیهایشان است نه از سوز زمستانها و نه از گرمای تابستانها، می لررند و خوف دارند چه آنکه عرق شرمِ سو استفاده از بیت المال ندارند و ایمان برایشان نام و نان نیاورده است. 
روشنفکرنماهای کوتوله که ذوب در بِرَند سازیهای جعلی سیاسی و ملی گشته اید، کمی انصاف را مایه سربلندی خود قرار دهید؛ بیکاری، نابودی کشاورزی، افزایش طلاق و آسیبهای اجتماعی میراث اسفناک دروغگویان برای مازندران بوده است، دروغگویانی که ساعتی انتظار مردم را به شماره خواندنِ مردِ کاپشن پوش مفتخر بودند و از آنسوی دروغگویانی که یک استادیومِ متقی ِخالی به دولت روحانی هدیه دادند. راستی روز حضور دکتر روحانی کدام طیف بود که فریاد برآورد کشاورزی مازندران و کشاورز مازندرانی مشکلی ندارد در حالیکه هنوز طعم گس تلخی پرتقالهای سرمازده بر سرِ سفره مازنی ها می نشیند. 
راستگویی و اخلاق مداری قطعا با جبهه تخریب و سرمایه سوزی قرین پاک دستی نمی شوند، برق کدامین سکه ها شما را به سنگ اندازی به سرمایه های انسانی مازندران واداشته نمی دانم! 
از لیاقت مازندرانی ها  برای تکیه زدن  یک برند ملی بر  صندلی  نماینده  اول دولت در استان دم می زنید،  اما نماینده ملی مازنی و نماینده اول اصلاحات در مازندران،  شهرداری که اینک در سطح شهرداران ایران، نامی قابل توجه است، مدیر مسبوق به سابقه نیک اندیشی در سازندگی و توان در اصلاح را، همگی  به سخره سودا می گیرید در حالی که خود سودا بر ماست ترشیده تان می ریزید دریغ که مردم مازندران از دوغ ترشیده شما خسته و دل زده شده اند.
بشنوید و ببینید و بخوانید آقایان ماست ودوغ شما دیگر در مازندران خریدار ندارد!

 

محمد علی محسنی 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال