مگاپروژه عبور از البرز عزم فرهنگی می خواهد/ مشکلات-عبارت دیدبان شمال - مگاپروژه عبور از البرز عزم فرهنگی می خواهد/ مشکلات فرهنگی عامل اصلی توسعه نیافتگی مازندران!
ساعت :
عبور از البرز تفکری استراتژیک برای ساختن مازندران جدید:

مگاپروژه عبور از البرز عزم فرهنگی می خواهد/ مشکلات فرهنگی عامل اصلی توسعه نیافتگی مازندران!

استاندار
    -     کد خبر: 1390
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۹|۱۰:۱۵
سرویس :
شهرگرایی ، جناح سالاری ، واگرایی ،تفکر نفتی و عوارض فرهنگی از موانع کهنه عقب ماندگی مازندران است ..
دیدبان شمال:  خبر مذاکرات استاندار مازندران با رییس شورای اسلامی شهر تهران برای اتصال متروی تهران به مازندران با عنوان طرح عبور از البرز وفق فرهنگ غالب محیطی واکنش‌های منفی مختلفی در افکار عمومی داشته است!  عده ای این طرح را بلند پروازانه و گروهی غیر اولویت دار معرفی کرده اند و جمعی نیز گفتند: اجرای این طرح اصلا شدنی نیست!
 
طرح عبور از البرز ازجمله پروژه‌های مهندسی سخت است که برای اجرا به چندین سال زمان، تمهیدات اجرایی ملی و مدیریت پروژه حرفه ای ،مطالعات پیچیده، شرکت های معتبر بین المللی، تکنولوژی های تک و بیش از " 8 میلیارد دلار " اعتبار نیاز خواهد داشت؛ در همین حال استاندار مازندران  تامین منابع اجرای طرح را اعتبارات غیردولتی و از محل سرمایه‌گذاری فایناس اعلام کرد.
 
مهندس محسن هاشمی رییس فعلی شورای شهر تهران و جمعی از متخصصین پس از همراهی با مرحوم هاشمی رفسنجانی در سفربه سویس کتاب عبور از البرز را با هدف اتصال متروی تهران به مازندران نوشتند.   
هدف نگارنده از این مقدمه پرداختن به ابعاد فنی و تکنولوژیکی،اجرایی، اقتصادی و اجتماعی پروژه مذکور نیست چون مهندس هاشمی در کتاب مذکور به بسیاری از پرسش ها پاسخ مستدل داده است. 
 
به اعتقاد این قلم مگا پروژه عبور از البرز بیش از اینکه یک پروژه مهندسی و اقتصادی باشد یک تفکر راهبردی برای ساختن مازندران جدید در ابعاد مختلف است. عبور ازالبرز تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه گفتمانی تحول خواهانه برای عبور از وضع موجود و رهیافت به وضع مطلوب می باشد و در صورت تحول فکری و فرهنگی عبور از البرز پیشران توسعه استان مازندران می گردد.  
 
البرز در فرهنگ و ادبیات ایران زمین نماد استقامت ، بزرگی و  صلابت است لذا عبور از البرز پیش از توانمندی های فنی و مالی به اندیشه های بلند و عزم راسخ فرهنگی نیازمند است. 
 
واقعیت مسلم این است که برای ساختن مازندران جدید بیش از بودجه و اعتبارات یا بسته‌های چاره اندیشی و طرح های ایدال به تغییر بینش و نگرش سنتی محتاجیم و مردم و بزرگان مازندران باید با اصلاح فرهنگی، خود را با تحولات دنیای جدید و وقوع پیچ های تاریخی بویژه موج‌های جدید فنآوری وفق دهند.
 
ساختن مازندران جدید اندیشه نو و تفکر خلاق و نوآور غیر نفتی می خواهد اما شهرگرایی ، جناح سالاری ، واگرایی ،تفکر نفتی و عوارض فرهنگی از موانع کهنه عقب ماندگی استانی شده که دارای غنی ترین منابع و استعدادهای برتر سرزمینی درکشور است.
 
ساختن مازندران جدید دست یافتنی است به شرطی که یکایک شهروندان از البرز خودخواهی ها و منیت ها عبور کنند چرا که بیشترین موانع فضای کسب و کار و توسعه استان رفتارهای نادرست فرهنگی فرد فرد ماست و تازمانی که هریک از ما در هرپست و مقامی که هستیم دچار تحول فرهنگی نشویم حتی با گنج قارون هم پیشرفت نخواهیم کرد!
 
عبوراز البرز در وجه نخست کارکرد فرهنگی دارد و ترسیم کننده وفاق و همگرایی، تعمیق سرمایه اجتماعی، خودباوری ملی ، اعتقاد به توسعه درون زا، مصداق بارز مدیریت جهادی و پایه اقتصاد مقاومتی می باشد.
 
به اعتقاد این قلم استان مازندران پیش از اتاق فکر توسعه و تعالی به اتاق فکر فرهنگی نیازمنداست تا آسیب ها و موانع فرهنگی فراروی پیشرفت استان را پالایش و برطرف نمایند. 
 
 
ایرج نیازآذری
فعال فرهنگی و اجتماعی

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال