��������-����������-����-������������-��������::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:��������-����������-����-������������-��������
کمبود اب امره
دوشنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۶
مدیر امور آبفار ساری خبر داد
حل مشکل کمبود آب روستای امره ساری پس از ۶ سال
مدیر امور آبفار شهرستان ساری گفت: به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی و منابع تامین آب روستای امره و با حفر یک حلقه چاه جدید و احداث چاهک پمپاژ بین راهی مشکل کمبود آب آشامیدنی این روستا برطرف شد .