پسماند::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پسماند
حسین
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
فرماندار ساری:
روند اجرای پروژه زباله‌سوز ساری مناسب است/از تاخیر پیش‌آمده از مردم چهاردانگه عذرخواهی می‌کنم
اگر پروژه تعطیل باشد به مردم حق می‌دهم، در حال حاضر واقعا پروژه تعطیل نیست،..