مترو-تهران-شمال::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مترو-تهران-شمال
استاندار
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
عبور از البرز تفکری استراتژیک برای ساختن مازندران جدید:
مگاپروژه عبور از البرز عزم فرهنگی می خواهد/ مشکلات فرهنگی عامل اصلی توسعه نیافتگی مازندران!
شهرگرایی ، جناح سالاری ، واگرایی ،تفکر نفتی و عوارض فرهنگی از موانع کهنه عقب ماندگی مازندران است ..