قطع-درخت::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:قطع-درخت
قطع درختان شمشاد
دوشنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۶
دیدبان شمال:
فیصله قطع ۲۰۰ درخت شمشاد در رستم کلا با جریمه نقدی !
عضو انجمن حامی محیط زیست دوست داران طبیعت رستم کلا بهشهر گفت: درختان شمشادی که قطع شده حدود ۳۰۰ سال قدمت داشته‌اند و این موضوع را نمی‌توان با پول جبران کرد بلکه باید با کاشت مجدد این درخت رو به انقراض کمکی به حفظ محیط زیست شود.