فرافکنی-سیاسی-و-مدیریتی-سازمان-صنعت--معدن-و-تجارت-مازندران::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:فرافکنی-سیاسی-و-مدیریتی-سازمان-صنعت--معدن-و-تجارت-مازندران
برنامه تلویزیونی ترازو
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
در برنامه تلويزيونی «ترازو» رخ‌داد
فرافکنی سیاسی و مدیریتی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران
شاهد فرافکنی سیاسی و مدیریتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در برنامه تلويزيونی «ترازو» درباره وضعیت صنعتی بودیم.