شهدای-جنگ::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهدای-جنگ
امام جمعه
چهارشنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۶
امام جمعه موقت ساری:
شهدای مازندران به خوبی شناسانده نشدند/فعالیت‌های مازندران در هشت سال دفاع مقدس تبین شود
امام جمعه موقت ساری گفت: مازندران برای آزادسازی سوسنگرد نقش آفرینی‌های فراوانی داشت اما هنوز نتوانستیم شهدای مازندران را در کشور بشناسانیم