سید‌‎علی-ادیانی::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سید‌‎علی-ادیانی
برنامه تلویزیونی ترازو
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
در برنامه تلويزيونی «ترازو» رخ‌داد
فرافکنی سیاسی و مدیریتی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران
شاهد فرافکنی سیاسی و مدیریتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در برنامه تلويزيونی «ترازو» درباره وضعیت صنعتی بودیم.