سال-۹۷::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سال-۹۷
برچسب قیمت کالا
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
حمایت از کالای ایرانی از مدیران آغاز شود
توجه به کالای ایرانی ابتدا باید از سطح دولتمردان و تصمیم‌سازان کشور انجام شود، جایی که یک مسؤول برای مسواک و حوله و شانه‌ی خود به‌دنبال برند و مارک بیگانه نباشد و حمایت خود را در عمل ثابت کند.