اورژانس::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اورژانس
همسر
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
۲ زخمی در درگیری زن و شوهر
درگیری خانوادگی ۲ نفر را روانه بیمارستان کرد.
اورژانس جاده ای
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
دیدگاه/
یک پیشنهاد برای افزایش کیفیت اورژانس جاده ای
پیشنهاد من این است که بخش خصوصی اورژانس های بین راهی راه اندازی کند.