امام-جمعه::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:امام-جمعه
امام جمعه
چهارشنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۶
امام جمعه موقت ساری:
شهدای مازندران به خوبی شناسانده نشدند/فعالیت‌های مازندران در هشت سال دفاع مقدس تبین شود
امام جمعه موقت ساری گفت: مازندران برای آزادسازی سوسنگرد نقش آفرینی‌های فراوانی داشت اما هنوز نتوانستیم شهدای مازندران را در کشور بشناسانیم
آلزایمر
پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
پاسخی به توهمات یک غیرساروی/آلزایمر با طعم آنارشی
پیرو هتاکی یکی از حراف ترین چهره های این روزهای رسانه های مجازی نسبت به موج امید آفرین مشارکت مردمی در صحنه اقدام و عمل و استمرار عناد با آرامش عمومی خالی از لطف ندیدیم که کمی با ادبیات ایشان به روشنگری در مورد حقیقت ترحم بر انگیز نهادینه شده در گفتمان لجام گسیخته شان بپردازیم.