اخبار-داغ-کتاب-جغرافیا::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار-داغ-کتاب-جغرافیا
نیاز
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
خرم آن روز که محک تجربه آید به میان:
درس دیپلماتیک رئیس مجمع نمایندگان مازندران به نماینده دیپلمات! / استراتژی موفق نیاز آذری در کنترل هیجانات منطقه ای
موقعیت شناسی و درگیر نشدن در فضاهای هیجانی خود نشان از تجربه بالای نیازآذری دارد که قطعا می تواند برای توسعه استان مفید باشد...
باب
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
طعم خوش آلت دست بودن:
زرد قناری یا زرد قهوه ای؟! / حکایت رسانه های (آویزان) به مرکز استان!
آویزان هایی که خودشان شده اند "آلت دست" آن عضو تنهایی که سالهای سال در این شهر و استان مسئولیت داشته است اما خروجی مدیریتی او از خروجی فاضلاب یک آپارتمان سه واحده کمتر بود!