اخبار-داغ-مجمع-نمایندگان::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار-داغ-مجمع-نمایندگان
برنج
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷
چهاراقدام گروهی مجمع نمایندگان:
پیگیری مسائل گردشگری،پوشش بتونی پایاب سدها، کاهش باند حریم راه هاو تاکید بر خرید توافقی برنج
اعضای مجمع نمایندگان طی نامه هایی جداگانه از وزرا و معاونین رییس جمهور خواستند برای مسائل مطروحه ردیف اعتباری در نظر بگیرند ..