اخبار-بنیاد-نخبگان-استان-مازندران::دیدبان شمال
ساعت :
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار-بنیاد-نخبگان-استان-مازندران
نخبه
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
استفاده از ظرفیت نخبگان مازندران کلید خورد:
فراخوان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران جهت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان
از نخبگان و متخصصان درخواست می‌گردد در مسیر توسعه استان با نگاه به توانمندی‌های درونی استان همچون حوزه‌های مختلف صنعت و فنآوری ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، لجستیک ، سلامت ، محیط زیست ، گردشگری ، حوزه دریا و دیگر حوزه ها همکاری نمایند ...